Όροι ενοικίασης

1. Άδεια οδήγησης

Η άδεια του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Ο οδηγός πρέπει είτε να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης. Η διεθνής Άδεια Οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του αυτοκινήτου.

2. Τρόποι πληρωμής

Για κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται πάντα πιστωτική κάρτα, ως εγγύηση, ακόμα και αν ο ενοικιαστής εξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά. Οι πληρωμές γίνονται: – μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners – με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass

3. Ηλικία οδηγού

Το κατώτατο όριο ηλικίας για ενοικίαση αυτοκινήτου είναι 23 ετών.

4. Όριο Χιλιόμετρων

Όλες οι ενοικιάσεις 1-2 ημερών περιλαμβάνουν 200 χιλιόμετρα δωρεάν ανά ημέρα. Εάν ξεπεραστεί το συγκεκριμένο όριο τότε θα υπάρξει χρέωση για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο που θα πραγματοποιείται. Όλες οι ενοικιάσεις 3 ημερών και πάνω περιλαμβάνουν απεριόριστα χιλιόμετρα.

5. Τροχαίες Παραβάσεις

Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις τροχαίες παραβάσεις και πληρώνει τα αντίστοιχα πρόστιμα και τα έξοδα διαχείρισης που ανέρχονται σε €30, πλέον ΦΠΑ.

6. Παραδόσεις εκτός ωρών εργασίας

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων εκτός ωρών εργασίας γίνονται, κατόπιν συνεννόησης κατά την κράτηση και η χρέωση είναι €25.

7. Επιπλέον οδηγός

Η χρέωση για χρήση του αυτοκινήτου από επιπλέον οδηγούς είναι €5 ημερησίως.

8. Παιδικά καθίσματα

Παιδικά καθίσματα για χρήση των ενοικιαστών είναι διαθέσιμα, με αυτόματη επιβεβαίωση, κατά την κράτηση και χωρίς χρέωση.

9. Υπηρεσία ανεφοδιασμού καυσίμων

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής επιστρέψει το αυτοκίνητο με λιγότερο καύσιμο από όσο το παρέλαβε, θα επιβαρυνθεί με € 12, πλέον ΦΠΑ (Refueling Service Charge), πλέον του κόστους του καυσίμου που καταναλώθηκε.

10. Χρέωση ακυρωτικών για την μη παραλαβή αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο, τότε θα υπάρξει χρέωση ακυρωτικών, η οποία αντιστοιχεί σε 40€, πλέον ΦΠΑ, ανά κράτηση.

11. Διαχειριστικά έξοδα φακέλου

Σε περίπτωση ζημιάς του αυτοκινήτου ή τρίτου αυτοκινήτου ή προστίμου από τροχαία παράβαση, υπάρχει η επιπλέον χρέωση των €30, πλέον ΦΠΑ, για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων που θα καταβάλλεται από τον οδηγό, ανεξάρτητα υπαιτιότητας του και δεν θα επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

12. Περίοδος χάριτος

Μία ημέρα ενοικίασης υπολογίζεται ως 24 ώρες και 29 λεπτά. Σε περίπτωση που η ενοικίαση υπερβεί το διάστημα αυτό, τότε θα χρεωθεί επιπλέον ημέρα ενοικίασης.

13. Χρέωση καθυστερημένης επιστροφής

Όλοι οι πελάτες πρέπει να ενημερώσουν την Soumpasis Rent a Car σχετικά με ενδεχόμενη επέκταση της ενοικίασης, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή της Χρέωσης Καθυστερημένης Επιστροφής. Εφόσον το αυτοκίνητο επιστραφεί με 7 ώρες καθυστέρηση ή περισσότερο από την συμφωνημένη ώρα επιστροφής, τότε θα υπάρξει Χρέωση Καθυστερημένης Επιστροφής με κόστος 15€, πλέον ΦΠΑ, για κάθε ημέρα ή μέρος αυτής, συμπληρωματικά του κόστους της επιπλέον ημέρας ενοικίασης.

14. Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.